28.08.2016

25 Unutulmaz Mustang Filmi

lock-up-1989

22- Lock Up (1989)

Model: 1965 Mustang
Karakter: Frank Leone
Aktör: Sylvester Stallone