02.07.2018

Dünyada 20.000 Gün 6 Temmuz’da Başka Gece’de

6 TEMMUZ SAAT 23.00 BAŞKA GECE – DÜNYADA 20000 GÜN