30.05.2017

En Sevdiğim Hitchcock

Rope (1948)

Elliden fazla filmi olan usta yönetmen Hitchcock’un benim için en özel filmi Rope. Tek mekânda geçmesinin yanı sıra seksen dakikalık filmin seksen dakikayı anlatması ve görüntünün kesintisiz gibi algılanacak kadar ustalıkla işlenişi filmi teknik olarak öne çıkaran nedenler. Ayrıca Rope, Hitchcock’un ilk renkli filmi ve James Stewart’la birlikte çalıştığı ilk film. Tüm bu teknik ve tarihi nedenlerin dışında Nietzsche’nin felsefi düşüncesinden etkilenip cinayet işleyen iki arkadaşın diyaloglarında verilen “üst insan”, “cinayet bir sanattır” ve “eşcinsellik” alt metinleri filmi değerli kılan diğer etkenler.

İbrahim TOSYALI.