03.06.2017

“Goethe – Institut İstanbul”da Dans ve Sinema Bir Arada

“İZ-LE”

Jasmin İhraç

08.10.2015 | 20:00

Salon IKSV | Şişhane Sk. No: 5, Şişhane

iz= Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare (TDK). Alman, Türk, Ermeni ilişkiler ağı içinde, kendi ailemde neler söylenip söylenmediğini aramak için yola çıktım. Bu hikaye, şüphe hakkında, tanıdık görünen ama bilinmeyen, bildiğimiz fakat tam olarak anlamadıklarımız üzerine. Hatırlamak ne demek? Kayseri, İstanbul, Beyrut, Londra ve Berlin’ den kendi kurgumu inşa ettim: bir hareket dizgisi.

Koreografi & Performans: Jasmin İhraç

Teknik: Efe Sümer

Teşekkürler: Wanda Golonka, Lidy Mouw, Contemporary Arts Alliance Berlin (CAA),

mimecentrum berlin e.V

“UNCANNY”

Talin Büyükkürkciyan  Demirci

10.10.2015 | 20:00

DEPO | Lüleci Hendek cad. No:12, Tophane

Nerede olduklarını bilmeden mekana giren üç karakter var. Tekinsiz hissediyorlar, garip hissediyorlar ama orada varlar. Mekânı benimsemeyi başaracaklar mı yoksa onu öylece bırakıp çıkacaklar mı?  Eşyalar mekanı kendilerinin yapacaklar mı ya da mekanlar eşyasız var olabilirler mi? Vatanları varlıklarının olduğu yer mi veya atalarının vatan olarak tanımladıkları yer mi?

Koreografi: Talin Büyükkürkciyan Demirci

Hikâye yazımı: Canberk Karaçay, Gülce Oral, Talin Büyükkürkciyan Demirci

Dansçılar: Hüseyin Korkma, Gülce Oral, Talin Büyükkürkciyan Demirci

Müzik: Özgür Yılmaz ve Kristina Golubkova

“MJ’ASIN | ՄԻԱՍԻՆ”

Silvina Der-Meguerditchian & Jasmin İhraç

11.10.2015 | 19:00

Hamursuz Fırını D22 | Şair Ziya Paşa Yokuşu, No: 13/A, Kuledibi and DEPO | Lüleci

Hendek cad. No:12, Tophane

Mj’asin Ermenice “birlikte” anlamına gelir. Görsel sanatçı Silvina Der-Meguerditchian ile koreograf ve dansçı Jasmin İhraç, onları birbirlerine bağlayan Ermeni kökleri hakkında bir araştırmaya girişir. Gelenek ve tarih içinde yol alırken, kör noktalara, yokluk ve kayıplara rastlarlar. Geleneksel semboller, teknikler ve halk danslarıyla alışılmadık oyunları her seferinde günümüze bir bağlantı kurar: dünün toplumu bugünün özlemi olarak mı kalacak? Ses, obje, enstalasyon ve dansdan oluşan bu multimedyal performans yeni bakış açıları için alanlar yaratıyor. Bu etkinlik, Berlin Ballhaus Naunynstraße Tiyatrosu’ndan misafir edilen bir performanstır. İlk prodüksiyon Berlin Eyaleti kültürler arası proje fonu tarafından desteklenmiştir.

Enstalasyon & Performans: Silvina Der-Meguerditchian Koreografi: Jasmin İhraç,

Koreografi Ekibi: Tümay Kılınçel, Julia Schunevitsch Dans ve Performans: Jasmin İhraç,

Tümay Kılınçel, Raisa Kröger Kompozisyonlar: Hanan El Shamouty, Dzovinar Mikirditsian

Dramaturji: Lidy Mouw

Mj’asin iki bölümden oluşmaktadır. İlki Hamursuz Fırını / Kuledibi’nde (19:00-19:40 arası),

ikincisi ise beraber yürünerek gidilecek olan DEPO / Tophane’de (20:00-20:30 arası).

“NEREYE?”

Belgesel Film Gösterimi

Silvina Der-Meguerditchian & Çağla İlk

27.10.2015 | 19:00

Pera Museum | Meşrutiyet Caddesi No.65

34443 Tepebaşı – Beyoğlu

İstanbul’ un Fener ve Balat semtlerinde yaşanan göç ve terkedişlerin ardında bıraktığı izlerin peşinden giden bir soruşturmadır. Fener ve Balat, yirminci yüzyılın ilk yarısına kadar İstanbul’un Ermeni, Rum ve Yahudi sakinlerinin yerleştiği bir muhit idi. Semte 70‘li yıllarda Karadeniz Bölgesi’nden gelenler yerleşti. Semtteki sosyal ve kültürel yaşam, bugün kentsel dönüşüm projelerinin tehdidi altında. “Nereye” belgeselinde Balat’ ın son Ermeni sakini, Rum Kız Lisesi’ nin son öğrencilerinden biri veya diğer semt sakinleri ile yapılan röportajlara dayanarak Fener – Balat ile ilgili kişisel deneyimlerden oluşan bir kaleydoskop oluşuyor.

Yöneten:  Silvina Der-Meguerditchian

Konsept & Prodüksiyon: Çağla İlk

Anlatıcılar: Garbis Horasancyan, Robert Elmas, Agni Nikolaidu, Ersin Kalkan, Hasan Hacar, Saadet Eroğlu, Sinematografi: Sergio Gazzera

İkinci Kamera: Héctor Gonzalez

Kurgu: Silvina Der-Meguerditchian

Görsel İçerik: Silvina Der-Meguerditchian

Dış Ses: Pinar Erincin,

Metin: Marc Wrasse

Müzik: Louis Sclavis, Didier Laloy

Ses: İlkin Kitapçı

Araştırma & Destek: Güleren Eren, Ursula Wozniack, Zeynep Titizer