03.02.2017

Kısa Film: Hezarfen

Uçtu mu Yoksa?

Yönetmenler: Tolga Arı, Romain Blanchet, Chung-Yu Huang, Rémy Hurlin

Tolga Arı‘nın uluslararası bir ekiple hayata geçirdiği Hezarfen,  Hezarfen Ahmed Çelebi‘nin 1632 yılında Galata kulesinden yaptığı ve insanlığın ilk uçuş denemesi olarak bilinen uçuşunu oldukça eğlenceli bir şekilde anlatan kısa bir animasyon.

2010 yılında hayata geçen filmin yapımcı ülkesi Fransa. Müzikleri Yannis Dumoutiers, sanat yönetmenliği de Romain Blanchet tarafından yapılmış.

1632 yılında, Galata Kulesi’nden kuş kanatlarına benzer bir ekipmanla kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbul Boğazı’nı geçerek Üsküdar’a indiği varsayılan Hezarfen Ahmed Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kişilerden birisi olarak görülüyor. Kısa filmimiz de adını ondan alıyor.

Ahmet Çelebi hakkındaki tek bilgi Evliya Çelebi‘nin Seyahatname adlı eserinde geçmekte. Eserde, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan IV. Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında, Hezarfen olarak anıldığı söylenmekte.

Evliya Çelebi, Seyahatname‘sinde Ahmed Çelebi için şunları yazar:* “İptida, Okmeydan’ın minberi üzere, rüzgâr şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden temaşa ederken, Galata Kulesi’nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar’da Doğancılar meydanına inmiştir.

Tarihimizin bu renkli kahramanını bu eğlenceli animasyonda izleyelim:

*Wikipedia’dan alınmıştır.