07.10.2019

O An: Kız Kardeşler

Havva’nın Rüyası

“Kızlarım içinde Havva bambaşkadır Necati Bey. Huyu iyidir, temizliği iyidir, çalışkanlığı iyidir.”

Kız Kardeşler – Şevket(Baba)

Havva sabah okula gider, dersleri iyidir, eve gelir, yemek yapar, temizlik yapar. “Annesi” eve gelene kadar bütün işleri bitirir. Metin’i çok sever, Metin’e iyi bakar. Safça Metin’e bir şey olması halinde hala o evde kalabileceğini hayal eder. Köye dönünce de yeni gideceği evin hanımının okula gitmesine izin vereceğini ümit eder.

Kız Kardeşler, derin karakterleri ve izleyiciyi bu karakterleri tanıtma yolculuğuna çıkarmasıyla izleyiciyi de filme dahil etmeyi başaran bir yapım. Her karakterin hikayesi başka bir karakterin hikayesinin anlatımına hizmet ediyor. Bu tür sahnelerden biri ikinci saatin ilk on dakikası itibariyle başlayan Havva’nın ve Reyhan’ın olduğu ateş başı sahnesi. Havva’nın çamaşır yıkamak için kaynamaya koyduğu bir kazan su ateşin üstündedir ve Havva rüyasını anlatmaya başlar. Rüyasında herkesin kendine bakmasına anlam veremeyen Havva hamiledir ve Metin’i doğurur.

Kısa Bir Psikanaliz Bakış

Havva kasabada yaşadığı evde Metin’e bakmak dahil daha birçok görevi yerine getirdiği için kendisini bir nevi anne rolünde hissetmiş olabilir. Bu bilinçli bir tercih değil daha çok bilinçdışı olduğu için Freudyen okuma yapmak mümkün. Yine aynı bakış açısından getirilebilecek farklı bir yorum da ablası Reyhan’ın hamile kalıp babasının evine gelişinin Havva’yı etkilemiş olabileceği ihtimalidir. Kasabaya giden besleme kızların en büyük kâbusu köye geri dönmektir ve Havva için önemli bir model sayılabilecek ablasının yaşadıkları Havva’yı etkilemiş olabilir.

Beden-Ruh Ayrımı

Freudyen bakıştan çıkıp yeni bir bakış getirmek gerekirse bu rüyayı Pisagor’dan başlayıp makro felsefeye kadar değişim geçirerek gelen ruh ve beden arasındaki ikilikle de açıklamak mümkün olabilir. Basitçe anlatmak gerekirse “ruh” sonsuzken beden sınırlıdır ve “ruh” bedenden kurtarılmalıdır. İnsanın geçmiş yaşamlarındaki karma bu dünyaya geliş biçimini etkiler. Tınıları yakın olan ruhlar her evrende farklı şekillerde bir araya gelirler. Bir metafor olarak Metin’in doğumu ve bu görüş örtüşür. Havva ve Metin farklı biçimlerde farklı evrenlerde bir araya gelmeye devam ederler. Spritüel bakışla da oldukça ilgili olan rüya kavramı her zaman diliminde olanı ya da olacağı görmekle açıklanmaya çalışıldığı için Havva’nın rüyasına bu şekilde yeni bir boyut kazandırılabilir. Aynı zamanda bu döngüsel bakış Kız Kardeşler filminin köy yaşamına bakışıyla da örtüşüyor.

Sinemasal Bakış

Sinemada rüya ve hayal çeşitli imgelerle ve çeşitli yöntemlerle gösterilirken Kız Kardeşler filminde etkileyici bir oyunculukla sadece diyalogla verilişi rüyanın karakter üzerinde yarattığı etkiye de izleyicinin tanık olmasını sağlıyor. Belki de bu şekilde söz konusu rüyadan yola çıkarak karakter hakkında daha fazla analiz yapmak mümkün hale gelebilir. Bunun yanında rüyanın içeriği ve veriliş şekliyle rüya kavramına birçok farklı açıdan bakmak mümkün hale geliyor. Psikanaliz ve felsefe bunun sadece iki yolu. Farklı yollar bulmak içinse sadece biraz daha kafa yormak ve bir süre daha sahneyle yaşamak gerekiyor.

Kız Kardeşler daha birçok sahnesiyle izleyicin aklında kalacak bir yapım. Havva’nın rüyasıyla başlayıp Reyhan’ın rüyasıyla devam eden ateş başındaki bu sahne oyunculukları ve atmosferiyle kişisel olarak uzun süre aklımda yer edecek bir sahne oldu.