26.11.2020

The Fountain: Üç Farklı Hikâye, Tek Bir Arayış

Modern Klasikler: The Fountain

Üç farklı hikâye, tek bir arayış; ölümsüzlük. Tommy, eşinin hastalığını tedavi etmeye çalışan bir bilim adamıdır. Eşi Izzy gözlerinin önünde her gün daha da nihai sona yaklaşırken, Tommy bir an önce tedaviyi bulmaya çalışmaktadır. Hikâyenin temeli buraya dayansa da filmin anlattığı üç farklı hikâye var: Izzy’nin yazdığı kitapta İspanya kraliçesine ölümsüzlüğü bulmak için görevlendirilmiş, kraliçeye âşık bir şövalye; diğer yandan gelecekteki Tommy olarak düşünebileceğimiz “keşiş” gibi görünen biri ve ana hikayedeki eşinin tedavisini bulmaya çalışan Dr. Tommy. Keşiş gibi görünen Tommy ve hikayenin temelini oluşturan Tommy arasında bir bağlantı olurken şövalye olan Tom ile ana hikâye bağlamında bir bağlantı yoktur, fakat üç kahramanın da amacı aynıdır.

“Izzy: Mayalılar’ın öteki dünyalarını temsilen ölen bir yıldızı seçmeleri inanılmaz. Gökyüzünde o kadar sağlıklı nokta içinde ölen bir yıldızı nasıl bulmuşlar?”

Dr. Tommy, Izzy’nin hastalığını tedavi etmesi için gece gündüz çalışır, durumunun ne kadar ağır olduğunu bilse de sonuna kadar bununla savaşmaya kararlıdır. Tıpkı diğer hikâyede gördüğümüz Kraliçe’nin sadık şövalyesi olan Tom gibi. Tom, İspanya ve kraliçe için hayatını feda etmeye hazırdır.

Kilise’nin, kraliçeye açtığı savaş yüzünden kraliçenin durumu günden güne kötüleşir, kilise karşısında fazlasıyla toprak kaybeder ve hükmü azalmaya başlar. Tom, Mayaların gizli bölgesine gidip hayat ağacından kraliçesine ölümsüzlüğü getirmesi istenir. Izzy’nin yazdığı ve tam olarak bitiremediği bu kitap, Dr Tommy’nin arayışlarıyla paralel olarak ilerlemektedir. İki kahramanın da işi zordur ama ikisi de gözü kara bir şekilde görevlerinde ilerlemeye çalışırlar.

“Cennette iki ağaç var: Yaşam ağacı ve bilgi ağacı. Adem ve Havva, bilgi ağacının meyvelerini yiyince tanrı onlara bahçeyi yasakladı ve sadece yaşam ağacı kaldı.”

Kraliçe Isabel, ona fazlasıyla sadık olan bu şövalyeye sonsuz bir güven besler ve onun “Adem”i olmasını ister. Izzy, bu kitabı yazarken sürekli kendi hayatlarından referans noktaları oluşturmuştur. Dr. Tommy, okurken sürekli kendi hayatlarını hatırlayıp hikâyeyi daha da içselleştirmektedir. Aralarındaki bu saf sevgi film boyunca her hikâyede fazlasıyla ön plana çıkmaktadır. Ölümün kapılarını çalmasına rağmen son saniyeye kadar mücadele devam etmektedir.

Filmin anlatımı fazlasıyla karışık olduğu için hikâyeler arasındaki bağlantılar birçok farklı şekilde yorumlanabilir. Özellikle üçüncü karakterimiz olan keşiş gibi görünen gelecekteki Tom’dan bahsedecek olursak; ana hikâyemizdeki Dr. Tommy ile bağlantısını anlıyoruz fakat yıllar sonra hala hayatta olabilmesini de şu şekilde yorumlayabiliriz: Dr. Tommy, Izzy’den sonra kendine tek bir amaç edinmektedir. Ölümü bir hastalık olarak gören Tommy, ölümsüzlüğü bulmayı kendine hedef edinmiştir. Filmde ölümsüzlüğü bulduğuna dair bir işaret göremesek de gelecekteki Tom’un hâlâ bir arayışta olmasını, ölümsüzlüğü bulup Izzy’e ulaşmaya çalışması olarak düşünebiliriz.

Yaşam Ağacı

Hikâyelerin kesiştiği en belirgin nokta hayat ağacı. Gelecekteki Tommy’nin hayat ağacına olan yolculuğu, şövalyenin hayat ağacı arayışı bir şekilde aynı noktaya çıkmaktadır. Hayatın özüne, ölümsüzlüğe sahip olan bu ağaca ulaşmak için yapılan bedensel yolculuktan ziyade spiritüel bir yolculuk da gerekmektedir.

Hayat ağacı; Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta yer alan bir motiftir. Dünyanın merkezinde olduğu düşünülen bu ağaç, hayatın başlangıcını hatta direkt hayatın kendisini sembolize etmektedir. Filmin hikayesindeki sevginin kutsal yolculuğu fazlasıyla ön plana çıkmaktadır.

Hikâyedeki üç karakter de kutsal bir görev için kendi yolunu çizmiş yolculardır. Bu yolculuklarında en büyük mücadeleleri kendileriyledir çünkü insan olmaları böylesine kutsal bir yolculuğu kaldırmalarını zorlaştırır. Her zaman, her koşulda hata yapmaya meyilli olan insan, yaşam ağacına bedensel olarak ulaşsa da ruhsal olarak ulaşabilmesi imkansızdır. Hikâyedeki kahramanlarımız yolculuklarının zorluğunun farkında olmalarına rağmen “sevgi” için her şeyi yapmaya hazırdırlar, bu hayatlarının sonu anlamına gelse de ellerinden geleni yapacaklardır.