17.05.2017

Vincent

Tim Burton (1982)

Tim Burton’ın dördüncü kısası olan ‘Vincent” 6 dakikalık bir stop-motion animasyondur. 1920’lerin Alman Ekspresyonizmi’ni anımsatan bu kısa film, Vincent Price’ı idolü hâline getirmiş Vincent Malloy adındaki bir çocuğu hikâye eder. Resim ve edebiyata dair pek çok referans barındıran filmde özellikle Edgar Allen Poe etkisi görülür. Bu kısa animasyon, Burton’ın yazdığı bir şiire dayanmaktadır.

Vincent, Burton’ın sonraki çalışmalarının sinyallerini verir. Jack Skellington ve Frankenweenie buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca film, “claymation”ın kullanıldığı ilk animasyonlardan biridir ki Tim Burton, daha sonra bu tekniği The Nightmare Before Christmas’ta da kullanmıştır.