16.09.2023

Kentlerin Fotoğrafını Çeken Filmler

Mekân, insanda duyumsanabilen formlardan biridir. Nesne, mekândan bağımsız algılanamadığı gibi her türden ilişki bir mekân içerisinde gerçekleşir. Sinema da var olmak için mekâna ihtiyaç duyar. Anlatının kurulumu ve imgelemin yaratımı mekânda gerçekleşirken; bu gerçekleşmenin aynı zamanda imge, anlatı ve karakter için bir araç olduğunu görmekteyiz. Kimi zaman bu araç olmaktan çıkıp amaç olur. Nasıl ki karakterler bir mekân içinde ilişki kurarsa mekân da karakterlerin ilişki kurduğu, anlam atfettiği bir özne haline gelir. Kentler de bu sinemaların özneleşmiş bir mekânıdır. Kent sineması olarak da adlandırılabilecek bu sinemalar, kameranın adeta bir flanör ve flanöz edasıyla kenti deneyimlediği, kentin mimarisinden sosyoekonomik ve politik durumuna kadar gözlemlediği gözlerdir. Adeta bir kent fotoğrafçısı gibi çalışan bu göz; kentin tipolojisini, ruhunu, kendinde anlamını ve karakter için anlamını ortaya koyar.

Pera Sinema olarak biz de kolektif iş birliğimizle ortaya koyduğumuz “Kentlerin Fotoğrafını Çeken Filmler” dosyasını hazırladık. Keyifli okumalar…

Anıl YAĞCI

Reprise

Yaşadığımız kentlerin bizim için ne derece mühim olduğunu geçmişe dönük bakışımızda anlarız. Bunu bazen geç bazen ise geç olmadan fark ederiz. Bununla beraber kentten beslenip üretmeye koyuluruz. Üretme arzusunun ortaya konulduğu bir “yazar” filmi olan Reprise, Oslo’da yaşayan, yazarlığa adım atmak isteyen iki yakın dostun etrafında şekillenmektedir. Bu iki dost yazarlık serüveninde kentten beslenirken aynı zamanda kente değer katmaktadırlar. Aynı zamanda kentin bir başka yazarı Stan Egil Dahl’ı idol olarak gören bu iki dost kentin fotoğrafını çeken bir zihinle kente yazdıklarıyla anlam yüklerler.

Paterson

Paterson, kendi ismiyle aynı ismi taşıyan şehirde günlük rutininden şaşmayan bir adamdır. Her gün aynı saatte kalkar işine gider ve aynı saatte evine döner. Bu rutin aynı zamanda Paterson’un şehrin fotoğrafını çekmesinin bir yöntemidir. O hem yazdığı şiirlerle hem de rutinindeki günleri dolduran eylemleriyle şehri hissettirir ve yaşatır.