27.07.2016

Yönetmen Koltuğu: Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci

Sinema dünyasının asi yönetmenlerinden biri Bernardo Bertulucci hiç kuşkusuz. Her filminde siyasi olarak tarafını belli eden, kimi zaman gayet didaktik bir üslupla, kimi zaman da daha psikolojik temelli olarak faşizmi eleştirmiş hatta ve hatta yerin dibine geçirmiş bir isim o. Yalnızca faşizm ile değildir elbet problemi. Çin’deki Mao rejimi de, imparatorluk da, liberalizm de hepsi hedef tahtasına oturmaktan geri kalmaz. Modern toplumun getirileri olan evliliğe, ailenin kutsallığına duyduğu tiksinme duygusunu, kiliseye olan inançsızlığını en sert şekilde ifade etmekten hiç mi hiç çekinmez. Şiddetin ve seksin eksik olmadığı filmografisini hala ilerleyen yaşına rağmen büyüten bu ihtiyar delikanlıyı anlatmakla bitirmek çok zor. Filmlerinde yarattığı atmosferi, dile getirdiği önemli mevzuları ne kadar söylesek de bitiremeyiz. Onu en iyi filmleriyle anlatmak gerek diyerek beş filmine beraberce bakalım.