24.08.2022

Kısa Film: They Came at Night

Esma AKALIN

“Bu film sizin için yapılmadı. Bu film, Kony’nin askerleriyle karşı karşıya gelen ve onlardan kaçmaya çalışan ‘uzak topluluklar’ için yapıldı.”

Joseph Kony, dünya üzerindeki en büyük çocuk istismarcısı… Bu kısa film ise, Kony’nin liderliğindeki Tanrı’nın Direniş Ordusu (The Lord’s Resistance Army-LRA) ve ondan kaçmaya çalışan Charles ile ilgili. Uganda hükümetine karşı isyan için kurulan bu aşırı Hıristiyan örgüt zorla evlerinden, ailelerinden kaçırılan Ugandalı çocuklardan oluşur. Charles ise ailesine dönmek için her şeyi göze almıştır. Örgütün varlığının bölgede yaşayan insanlar üzerindeki etkisini derin bir perspektifte işleyen kısa, adını da ana karakterimizin Kony’nin askerleri tarafından kaçırılma hikayesinden alır. “Geldiklerinde geceydi (they came at night)” diye başlar anlatmaya Afrikalı Charles. Aslında kurmaca bir karakter üzerinden o insanların başına gelen gerçekliği izleriz on dokuz dakika boyunca. Biz duymasak da arka planda her zaman “song of our suffering” yani “acımızın şarkısı” çalar.

1987 yılından beri aktif olan Tanrı’nın Direniş Ordusu yüzünden yaklaşık iki milyon insan göç etmek zorunda kalmış ve 66.000 küçük çocuk da orduda çatışmak ya da seks köleliği için kaçırılmıştır. 2012 yılında bu vahşete dikkat çekmek için “Invisible Children” (görünmez çocuklar) adı verilen küresel bir kampanya başlatılmıştır. They Came At Night kısa filmi de bu kampanya dahilinde, Kony’nin askerlerini teslim olmak için cesaretlendirmek amacıyla çekilmiştir. Yıl 2018, Joseph Kony hala yakalanamadı, vahşet ise devam ediyor.