27.04.2021

Hâlâ İzlemediniz mi? II – Doğa Belgesellerinden Seçmeler

Seaspiracy (2021)

Yönetmen: Ali Tabrizi

“Plastik Denizler” belgeselinde de anlatıldığı üzere plastiklerin okyanuslara ve denizlere verdiği zararlar her geçen gün daha da artıyor. “Denizlerdeki Komplo” belgeseli ise plastik kirliliğinin denizlere verilen zararın sadece görülen yüzü olduğunu ve bilmediğimiz daha karanlık gerçeklerin de olduğunu açıklıyor.

Denizlerdeki plastik fazlalığından bahsederken balıkçılığın yol açtığı sorunlardan bahsedilmediğine dikkat çekiyor. Yanlış ve aşırı avlanma yöntemleri denizlerde hedef dışındaki diğer canlıların da zarar görmesine sebep oluyor. Örneğin levrek avlamak için ağ atmış bir balıkçının ağına yunus, köpek balığı, balina, kaplumbağa gibi canlılar da takılabiliyor ve ölebiliyor. Ağa takılan bu canlılar denize geri bırakılsalar da pek çoğu çoktan yaşamını yitirmiş oluyor. Kullanılan ağlar denizlerde kalıyor ve canlılar bu ağlara takılarak yaşamlarını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlar. Nüfusun artması ve gıdada talep artışı da daha kısa sürede daha fazla avlanma ihtiyacına sebep oluyor ve denizlerde zarar gören canlı sayısı hızla artıyor.

Yanlış avlanma yönetimlerini kullanan pek çok şirket ürünlerinin kutularına “yunuslar için güvenilir” etiketini yapıştırarak – yani avlanırken hiçbir yunus zarar görmemiştir demek oluyor bu – yalan söylüyorlar. Ekosistemde kilit rol oynayan köpek balıklarının her geçen gün sayıları azalıyor çünkü yüzgeçleri köpek balığı yüzgeci çorbası yapılmak için kesiliyor ve üstelik o halde denizlere geri bırakılıyorlar. İçinden çıkılamaz bu sistemin döngüsünü kırmanın bir yolunun alıcının daha az tüketmesi,  daha az talep etmesi ve tükettiği ürünün çeşitliliğini azaltması – örneğin köpek balığı yüzgeci çorbası yemeden de yaşayabiliriz-  olduğu anlatılırken diğer bir yolunun da mevcut yasalardaki boşlukların kapatılıp gerçekten uygunlanmaya başlanmaları gerektiği anlatılmaktadır.

Ali Tabrizi öncesinde sadece plastik kirliliğine dikkat çekmek için çalışmalar yaparken zamanla gerçekleşen komploları keşfediyor, balinalara ve yunuslara yapılan hukuka aykırı zulümleri belgelemeye başlıyor, tehlikeli bölgelerde risk alarak çekimler yapıyor ve özenle saklanılmaya çalışılan sırları ortaya çıkarıyor. Daha birçok karanlık gerçeği keşfedeceğiniz bu belgesel yakın zamanda Netflix’te yayınlanmaya başlandı.