13.02.2017

Yönetmen Koltuğu: Jean Renoir

5.La Ragle de Jeu (Oyunun Kralı) – 1939

Jean Renoir’ın, Andre Bazin’e ithaf La Ragle de Jeu, Renoir’ın burjuva sınıfına olan eleştirisini parodileştirdiği ve kadın-erkek ilişkilerini irdelediği, ve ileride de başta Fransız Yeni Dalgası olmak üzere pek çok filmin göndermelerde bulunacağı büyük eseridir. Bu “neşeli dramada” Renoir bir çok genel ve özel düşünceyi ustalıkla harmanlar. La Ragle de Jeu, ahlak yoksunu bir grup insan hakkında ahlaki bir filmdir. Çürümüş ve çökmekte olan bir Avrupa kültürünün traji komik eleştirisidir. Aşkı ve kadın-erkek arasındaki ilişkileri kendine has bir mizah anlayışıyla ve alışılmadık bir dille aktaran Renoir,  insanların dünyadan kopuk yaşamları ve burjuvazinin çarpık ilişkilerini ele alır.

La Ragle de Jeu,  başta anlatım teknikleri açısından Orson Welles olmak üzere, Fransız Yeni Dalgası, Luis Bunuel ve toplumsal eleştiriyi izleyen daha pek çok yönetmene ve filme ilham olmuştur. Jean Renoir senaryoyu Carl Koch‘la birlikte yazmış, ayrıca filmin önemli rollerinden birinde de oynamıştır. La Ragle de Jeu, Fransız yazar Alfred de Musset’nin Les Caprices de Marianne (Marianne’ın Kaprisleri) adlı tiyatro eserinin serbest bir uyarlamasıdır.