15.08.2016

Yönetmenler ve Takıntıları

Peter Greenaway ve Resim Sanatı

“A Zed and Two Noughts”, “The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover” ve yakın zamanda “Nightwatching” filmlerinin yönetmeni Greenaway’e kendine özgü stilini veren ise çok eski zamanlardan beri tutku ile bağlandığı ve yönetmenlikten önce de işi olan resim sanatıdır. Bununla birlikte sinemanın aslında detaylara ve biçime gerekli özeni asla göstermediğine dair bir de inancı vardır. Bu sabit fikir düzeyindeki kuvvetli yargıları, Greenway’i hayli kuralcı bir stile, estetik görsel komposizyonların etrafında örülü sahneler çekmeye ve geleneksel sinema yerine adeta birer tabloya benzeyen filmler çekmeye itmiştir.